Indskrivning

Indskrivning på Slagelse Heldagsskole bliver foretaget på grundlag af en visitation.

Det er PPR psykologen på barnets nuværende skole, der foranlediger en evt. visitation til specialskole.