Om skolen

Slagelse Heldagsskole er Slagelse Kommunes Heldagsskole. Skolen har til huse i en tidligere kommuneskole i den nordlige del af Slagelse, som deles med Slagelse Kommunes dagbehandlingsskole og center for specialundervisning.

Fysisk er skolen placeret 15 minutters gang fra Slagelse station, tæt ved den ny etableret Nordskov. Derudover ligger skolen tæt op ad et ny etableret atletikstadion samt BMX bane. 

Skolen råder over:

 • 10 lokaler til undervisning
 • Spille-/opholdsrum til elever
 • Personalerum
 • Forberedelsesrum til Lærere og Pædagoger
 • Mediatek
 • Administrationsgang
 • Mødelokaler
 • Bibliotek

Derudover deler skolen disse lokaler med dagbehandlingsskolen:

 • Fysik/kemi lokale
 • Biologi/geografi lokale
 • Hjemmekundskabslokale
 • Billedkunst/håndarbejde
 • Musiklokale
 • Idrætshal

Alle undervisningslokaler er indrettet med Smartboard eller Touchskærme.

I fællesskab med center for specialundervisning og dagbehandlingsskolen, råder Heldagsskolen over et nyindrettet sløjdlokale.

Slagelse Heldagsskole har egen skolegård med multibane, bålhus samt stor legeplads med motorisk udfordrende redskaber til det aktive uderum. Derudover deler Heldagsskolen to multibaner med dagbehandlingsskolen.

En time ugentligt råder Heldagsskolen over Slagelse svømmehal, hvor eleverne til og med 6. klassetrin deltager i svømmeundervisning.

Formål med Heldagsskolen

Formålet med iværksættelse af et heldagsskoletilbud på Slagelse Heldagsskole er at etablere et sammenhængende observations-, undervisnings- og socialpædagogisk tilbud, der er et alternativ til eneundervisning. Slagelse Heldagsskole tilbyder struktur og forudsigelighed til børn, der har følelsesmæssige vanskeligheder af en karakter, der bedst kan afhjælpes i et mindre miljø.

Heldagsskoletilbuddet indgår således som et væsentligt led i kommunens samlede forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet.

Den tilrettelagte undervisning og socialpædagogiske indsats skal sigte imod, at børnene så vidt muligt sættes i stand til at vende tilbage til de eksisterende skole- og fritidstilbud, subsidiært andre socialpædagogiske tilbud.

Forældre-/familiearbejdet indgår som en integreret del af skolens virksomhed, og tager sigte på at skabe en bedre funktion for barnet og familien

Værdier

 Skolens værdier er overordnet Slagelse Kommunes værdier:

 • Kompetent
 • Tydelig
 • Modig
 • med glæde

Derudover har vi følgende værdier:

 • Relationer
 • Tryghed
 • Troværdig
 • Anerkendende
 • Meningsfyldt
 • Ansvarlig